काचबिंदूची लक्षणे : डोळ्यांच्या या समस्येमुळे काचबिंदू होतो

What are the symptoms of vitreous

काचबिंदू हा डोळ्यांचा एक गंभीर आजार असून त्यामुळे दृष्टीही कमी होऊ शकते. या आजाराला बोलक्या भाषेत मोतीबिंदू म्हणतात. वास्तविक या …

Read more