जान्हवी कपूर जेव्हा एका मुलासोबत बेडरूममध्ये पकडली गेली तेव्हा तिचे संतापलेले वडील बोनी कपूर यांनी तिला ही शिक्षा दिली.

जान्हवी कपूर जेव्हा एका मुलासोबत बेडरूममध्ये पकडली गेली तेव्हा तिचे संतापलेले वडील बोनी कपूर यांनी तिला ही शिक्षा दिली.

Leave a Comment